Pasientinformasjon

Faginformasjon periodonti

Periodontal sykdom

Periodontale sykdommer er en gruppe bakterielle infeksjoner som likner på hverandre, men er forskjellige både mht hvilke bakterier som gir sykdommen, om det er noe feil med pasientens immunsystem og om pasienten har vaner, eller bruker medisiner eller lignende som kan øke sykdomsforekomst eller alvorlighetsgrad.

Behandling

Alle norske tannleger er opplært til å behandle de enklere typene tannkjøttsykdommer. Imidlertid er det en rekke periodontitter som er vanskelige å diagnostisere og behandle korrekt, og for disse har vi spesialister i periodonti som også er tannleger.

Forebygging

Mer enn 50% av alle mennesker over 40 år har en eller annen form for periodontitt. 90 – 100% av alle mennesker har gingivitt fra tid til annen. Langt de fleste periodontitter, og så å si alle gingivitter, skyldes at pasienten ikke holder tennene sine ordentlig rene.

NPF logo_rev2